Lot 10

Select the Outdoor Unit and the corresponding Indoors Units

 

Не са открити данни

Technical data for:

Не може да се генерира етикет за енергийна ефективност или данни за еко-дизайн, тъй като: 1) тази комбинация не е позволена или нейният капацитетен клас не попада в обхвата или 2) тази комбинация не може да се продава в ЕС, Европейската икономическа зона и Европейската асоциация за свободна търговия

{{result.product.productName}}

{{result.product.productName}}

{{result.product.productTag}}
label cooling
{{result.product.energyClass}}
label heating
{{result.product.energyHeatingClass}}
 

Свържете се с нашето информационно бюро